Mitä palveluja Porukassa kilpailutetaan?

Aloitamme palvelun tarjoamisen kaikille tutulla sähköenergialla, koska siinä hankinnassa kilpailutusprosessit ovat jo olemassa. Sähköenergia on myös kaikille tarpeellinen tuote.

Tiedustelemme jo nyt myös matkapuhelin liittymien omistajien halukkuutta kilpailutukseen. Tämä tehdään indikatiivisena eli kilpailutus on ehdollinen sille, ottavatko operaattorit
tarjouspyynnön vastaan.

Osallistujien joukon kasvaessa voimme aloittaa räätälöimään tarjontaa sen mukaan, mistä Porukat ovat kiinnostuneita. Kilpailutukset tehdään aluksi alustan ohjaamana, mutta
tavoitteena on jäsenten oma-aloitteiset kilpailutukset.

Miten Porukassa eroaa muista kilpailuttajista?

Porukassa palvelu kokoaa kuluttajat yhteen ostovoiman kasvattamiseksi. Muut toimijat pääsääntöisesti kilpailuttavat yhden asiakkaan kerallaan ja ovat usein vain tiettyä yksittäistä palvelua koskevia. Porukassa palvelu kehittyy kasvaessaan palvelemaan
laajasti eri tarpeita ja kuuntelee siihen liittyneiden toiveita kilpailutuskohteista.

Miten Porukassa eroaa muista kilpailuttajista?

Porukassa palvelu kokoaa kuluttajat yhteen ostovoiman kasvattamiseksi.  Muut toimijat pääsääntöisesti kilpailuttavat yhden asiakkaan kerallaan ja ovat usein vain tiettyä yksittäistä palvelua koskevia. Porukassa palvelu kehittyy kasvaessaan palvelemaan laajasti eri tarpeita ja kuuntelee siihen liittyneiden toiveita kilpailutuskohteista.

Miten kilpailutus toteutetaan?

Porukassa kokoaa kuluttajia yhteen edullisemman sähkön saamiseksi.  Mitä enemmän saamme mukaan sitä enemmän sähköyhtiöt kiinnostuvat tekemään tarjouksen.   

Alustalle annetaan kilpailutuksessa tarpeelliset taustatiedot käyttöpaikoista ja alusta tekee niistä yhteenvedon, joka toimitetaan tarjouslaskentaan.  Tässä vaiheessa ei anneta yksityiskohtaisia tietoja, vaan sähköyhtiöt saavat kulutuspaikkaa koskevana vain asuntotyypin ja kulutustiedot. 

Tarjouksen jälkeen hintatieto annetaan kaikille osallistuneille, joille annetaan määräaika vahvistaa annettu hinta.  Ostopakkoa ei ole. 

Kaikkien vahvistaneiden yksityiskohtaiset tiedot toimitetaan voittaneelle sähköyhtiölle ja yhtiö tekee sopimukset kunkin kanssa erikseen. Voittanut yhtiö ilmoittaa sähkösopimuksen siirrosta kaikille nykyisille myyjille eli kilpailuttajan ei tarvitse tehdä itse mitään.  

Miten sähkön hinta määräytyy?

Sähkölaskussa on  mukana siirtomaksut, energia ja verot. Sähköenergia hinnoitellaan sähköporssissä ja hinta vaihtuu nopeasti. Porukassa kilpailutus koskee vain energiaa. Sähkön siirto on paikallisen verkkoyhtiön tehtävänä eikä sitä voi valitettavasti kilpailuttaa.  Siirtomaksut ovat usein huomattavasti energiaa kalliimpi osa laskussa. 

Miten voimassaoleva määräaikainen sähkösopimus voidaan kilpailuttaa?

Määräaikainen sähkösopimus on sellaisenaan voimassa määräajan loppuun eli sitä voida keskeyttää kilpailutukseen osallistumista varten.  Alustalle otetaan myös kaikki määräaikaiset sopimukset ja ne kilpailutetaan erikseen määräaikojen päättymisen mukaan.  

Alusta kokoaa määräaikaiset sopimukset sopiviin ryhmiin ja niistä tehdään oma Porukka.

Minulla on käytössä tuntimittaus / kausisähkö, voiko sen kilpailuttaa

Yksinkertaistaaksemme aloitusprojektin, olemme joutuneet rajaamaan kilpailutuksen vain yksiaikamittaukseen.  Jos haluat mukaan, on mittaustapa ensin muutettava yksiaikaiseen mittaukseen.  Muutos pitää tehdä oman verkkoyhtiön kautta. Emme kuitenkaan suosittele mittaustavan vaihtoa ellet jatkossakin halua olla yksiaikamittauksessa.

Haluaisin ekosähköä, miksi se ei ole tarjolla?

Kokoamme aluksi alustalle mahdollisimman paljon saman tyyppistä palvelua haluavat, jotta joukkovoima olisi mahdollisimman suuri. Erilaisten tuotantotapojen mukaan ottaminen jakaisi kysyntää ja tekisi myös tarjoamisen mutkikkaammaksi. Otamme kuitenkin tämän toiveen huomioon palvelun kehityksessä, ja tulemme mahdollistamaan eri tuotantotapojen valinnan seuraavien kilpailutusten myötä.  

Onko hinta aina paras?

Kaikissa hankinnoissa on kyse aikataulutuksesta.  Laskevien pörssihintojen aikana voi tietysti käydä niin, että hinnat laskevat myös siitä, mitä Porukalla saadaan aikaan.  Sama ongelma on myös itsenäisesti toimien.  

Emme myöskään tiedä sitä, minkälainen sopimus kullakin on nykyisellän olemassa.  Olemme kuitenkn vakuuttuneita siitä, että kilpailutus on paras tapa vaikuttaa hintaan.  Mikäli et ole kilpailuttanut sähköäsi koskaan, saat varmasti säästöä.  Mikäli et ole tyytyväinen saatuun tarjouksen, ei sinulla ole ostopakkoa. 

Pitääkö tarjous hyväksyä?

Kilpailutus on vapaaehtoinen eikä sido sinua vaikka oletkin mukana.  Voit jättää tarjouksen hyväksymättä ja KSL mahdollistaa sinulle vielä 14  vrk katumusajan hyväksynnän jälkeenkin.  Toivomme tietysti että saamme sellaisen tarjouksen, että se käy kaikille. Kun Porukka esiintyy mahdollisimman yhtenäisenä, on se vahvuus tuleviin tarjouspyyntöihin.

Miten uusi sopimus tehdään?

Porukassa palvelu toimittaa tiedot sähköyhtiölle, joka tekee sopimuksen omassa järjestelmässään kunkin kuluttajan kanssa erikseen.  Sopimus toimitetaan sähköpostilla.  Kaikissa sopimukseen liittyvissä asioissa tulee olla yhteydessä sähköyhtiöön, Porukassa palvelu ei ole myyjä.

Milloin uusi sopimus alkaa?

Voittanut sähköyhtiö saa meiltä tiedon hyväksymisestäsi, jonka jälkeen he kirjaavat uuden sopimuksen sähköyhtiöiden väliseen siirtojärjestelmään eli vanha sopimuksesi irtisanotaan uuden sähköyhtiön toimesta.   Toistaiseksi voimassaolevissa sopimuksissa on 2 viikon irtisanomisaika, mikä tarkoittaa, että uusi sopimus voi alkaa n. 3 viikon kuluttua hvväksymisesi jälkeen.

Määräaikaiset sopimukset voidaan laittaa siirtoon n 2 kk ennen vanhan sopimuksen määräajan päättymistä.  Uusi sopimus alkaa heti vanhan sopimuksen päättymisen jälkeen. 

Palvelu on ilmainen, mistä Porukassa saa tuottonsa?

Olemme palvelualusta myös sähköyhtiölle eli voittanut sähköyhtiö maksaa Porukassa alustalle komission. 

Mitä sähköyhtiöitä on mukana?

Palveluumme on otettu mukaan johtavia ja valtakunnallisia suomalaisia sähköyhtiöitä, joilla on resurssit palvella suuria kuluttajajoukkoja.  Yhtiöt itse valitsevat ne kilpailutukset, joissa ne haluaa olla tarjoajana eli tarjoajien määrä vaihtelee.